دانلود مقاله فارسی رایگان

As Thin As a Rake

۲۵ فروردین ۱۳۹۶


As-Thin-As-a-Rake

As Thin As a Rake

To be extremely thin.

Example: My brother is as thin as a rake.

بیش از حد لاغر بودن

مثال: برادر من خیلی لاغر است  ( ترجمه تحت الفظی: برادر من به لاغری یک شن کش است ! )

نوشته As Thin As a Rake اولین بار در آی آر پی دی اف پدیدار شد.