دانلود مقاله فارسی رایگان

۴۰۰ کودک فلسطینی در زندانهای اشغالگران صهیونیست

۵ شهریور ۱۳۹۶


سخنگوی رسانه ای مرکز مطالعات اسرای فلسطین از وجود ۴۰۰ کودک فلسطینی در زندان های اشغالگران صهیونیست خبر داد .

سخنگوی رسانه ای مرکز مطالعات اسیران فلسطین در برنامه تلویزیونی « یحدث
فی فلسطین»گفت: اشغالگران صهیونیستی نزدیک به ۴۰۰ کودک و نوجوان فلسطینی
را که همه دانش آموز هستند، بازداشت کردند و در سلول های اشغالگران در
شرایط نامناسب و بد به سرمی برند.

اشقر افزود: اشغالگران صهیونیستی تدابیر ظالمانه و مستبدانه
ای در حق کودکان فلسطینی اعمال می کند؛ کودکانی که پشت میله ها یا حبس
خانگی شدند و آرزو دارند تا مانند سایر کودکان جهان در کلاس درس باشند.

وی درباره حبس خانگی کودکان، گفت: کودکان پس از آزادی از
زندان های اشغالگران صهیونیست، باید در مدت کوتاهی در منزل بازداشت باشند و
خانوادهایشان متعهد می شوند که فرزندشان در طول این مدت به مدرسه یا دیدار
دوستان و نزدیکان و بازی با دوستانش در اطراف منزل نرود.

اشقر افزود: صهیونیست ها به عمد آینده کودکان فلسطینی را
نابود می کنند و آنها را به مدت طولانی بازداشت می کنند و در زمان تحقیقات
مورد شکنجه قرار می گیرند و در شرایط سخت و نامناسب در زندان ها بازداشت می
شوند.

اشقر از جامعه بین الملل خواست براساس قوانین حمایت از کودکان
به سرعت در این مسئله دخالت کنند و از ادامه بازداشت کودکان فلسطینی
جلوگیری کنند.