دانلود مقاله فارسی رایگان

معرفي قرارگاه جهادي خاتم الائمه (ع )

۱ شهریور ۱۳۹۶


قرارگاه جهادي خاتم الائمه (ع) درسال ۱۳۹۴ باهمت جمعي از طلاب حوزه نبي اكرم (ص) ودانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) تشكيل شد.

قرارگاه آی آر پی دی اف خاتم الائمه (ع) درسال ۱۳۹۴ باهمت جمعی از طلاب حوزه نبی اکرم (ص) ودانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) تشکیل شد.
قرارگاه آی آر پی دی اف خاتم الائمه (ع) ازهمان سال تاسیس اولین اردوی آی آر پی دی اف خودرا در شهرستان هریس تبریز برگزارکرد.قرارگاه آی آر پی دی اف خاتم الائمه متشکل از دوگروه داخلی وخارجی است .

گروه داخلی به نام سحاب الثقال که متشکل از جهادگران طلبه ودانشجوی ایرانی سراسر کشور میباشد .

وگروه خارجی به نام اعوان المهدی که متشکل از جهادگران طلبه ودانشجوی خارج
ازکشور هستندکه ازطلاب ودانشجویان جامعه المصطفی میباشند .
قرارگاه آی آر پی دی اف خاتم الائمه در عرصه های .فرهنگی .عمرانی .تبلیغی .واقتصادمقاومتی .پزشکی درمناطق محروم فعالیت میکند .

اخرین اردوی ما درشهرستان هوراند تبریز در عرصه های ساخت دوخانه محروم .فرهنگی.پزشکی به فعالیت پرداختند .