دانلود مقاله فارسی رایگان

داعش به سود امنیت اسراییل است

۵ شهریور ۱۳۹۶


مرکز مطالعات راهبردی بگین در اسرائیل با انتشار مقاله‌ای وجود داعش را در منطقه به سود و صلاح امنیت اسراییل دانست.

این گزارش وجود و حیات داعش را به مصلحت اسراییل و آمریکا و غرب دانسته؛
چراکه معتقد است داعش در حال کشتن مسلمانان در عراق و سوریه و غرب آسیا است
تا حمله به غرب و اسراییل.

در این مقاله ضمن هشدار به غرب مبنی بر
پایان داعش در منطقه آمده است: در صورت پایان داعش در منطقه غرب با چالش و
ناامنی بسیار وخیمی مواجه خواهد شد؛ چراکه بسیاری از مهاجرین داعش از غرب
به کشورشان بازمی‌گردند و آن‌ها می‌توانند برای امنیت کشورشان خطرناک
باشند.

این مقاله به احمقانه بودن تحلیل‌های برخی کارشناسان
آمریکایی اشاره می‌کند که معتقدند باید به داعش حمله کرد؛ به این علت که
عدم حمله به داعش محور روسیه و ایران در منطقه قدرت خواهد گرفت.