دانلود مقاله فارسی رایگان

جمعیت مسلمانان آمریکا تا ۲۰۵۰ دو برابر می‌شود

۱۵ دی ۱۳۹۶


موسسه پژوهشی «پیو» در آمریکا دیروز ،۱۳ دی، اعلام کرد که تعداد مسلمانان این کشور در سه دهه آینده، بیش از دو برابر خواهد شد.

http://irpdf.ir/wp-content/uploads/2018/01/751301_431.jpg
به
نقل از خبرگزاری اسپاتنیک؛ بنابر این گزارش تا سال ۲۰۵۰ جمعیت مسلمانان
آمریکا به بیش از ۸ میلیون نفر یا ۲,۱ درصد از کل جمعیت این کشور می‌رسد.
آمارهای
اعلام شده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷، حدود ۳ میلیون مسلمان در آمریکا
زندگی می‌کردند که ۱,۱ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۴۰ تعداد مسلمانان بیش از تعداد یهودیان آمریکا که اقلیتی پرجمعیت هستند، خواهد شد.
با
توجه به اینکه اداره آمار آمریکا در مورد دین و مذهب مردم سوال نمی‌کند،
تخمین تعداد دقیق مسلمانان کار دشواری است زیرا هیچ سند رسمی در این باره
وجود ندارد.
موسسه تحقیقاتی پیو با بررسی بافت جمعیت مسلمانان، نرخ تولد و نیز تعداد مهاجران، این تخمین‌ها را ارائه کرده است/.