دانلود مقاله فارسی رایگان

تیم دندانپزشکی سیار در اردوهای آی آر پی دی اف

۲۲ مرداد ۱۳۹۶


به همت بسیج دانشجویی علوم پزشکی دانشگاه
ارومیه ، برای اولین بار تیم دندانپزشکی سیار برای انجام ویزیت رایگان و
امور دندانپزشکی در روستاهای اطراف شهر قره ضیاء الدین حضور یافت.

در این تیم پزشکی، دکتر سید مهدی
میرعلیزاده دندانپزشک به مدت پنج روز به ویزیت رایگان و پر کردن، جرم گیری،
بروساژ، وارنیش فلوراید، درمان پالپ زنده و پالیوتومی به صورت رایگان است.

دکتر سید مهدی میرعلیزاده با اشاره به
اهداف اجرای طرح اظهار کرد: این برنامه با هدف کمک به مناطق محروم، ترویج
فرهنگ بهداشت دهان و دندان و محرومیت‌زدایی درمانی روستاهای محروم شهرستان
قره ضیاء الدین اجرا می شود.

 دکتر میرعلیزاده افزود: با توجه به بعد
مسافت روستاها تا مرکز شهرستان و نبود امکانات تخصصی در روستاها، انجام
این‌گونه برنامه‌ها در جهت کمک به بهداشت و درمان روستاها با همکاری بسیج
دانشجویی علوم پزشکی دانشگاه ارومیه اجرا می‌شود که مورد استقبال اهالی این
مناطق قرار می‌گیرد.