دانلود مقاله فارسی رایگان

تظاهرات مسلمانان روهینگیا در استرالیا

۲۲ مهر ۱۳۹۶


مسلمانان روهینگیای مقیم استرالیا، در مقابل پارلمان این کشور در کانبرا تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان خواستار دخالت دولت استرالیا برای منع خشونت از سوی دولت میانمار بر علیه اقلیت مسلمانان میانمار شدند.

همچنین شرکت کنندگان در تظاهرات خواستند که استرالیا با اعمال فشار بر حکومت میانمار این کشور را از ظلم و تعدی بازدارد یا به دولت میانمار کمک نکند.

گفتنی است دیروز از سوی بانوان اندونزیایی که خود را دوستان مسلمانان روهینگیا می نامیدند برای همدردی با اقلیت مسلمانان میانمار، تظاهراتی در مقابل سفارت میانمار برگزار شد.

تظاهرکنندگان از دولت اندونزی خواستند که عکس العمل شفافی بر علیه دولت میانمار اتخاذ کند.

یکی از تظاهرکنندگان گفت: کمک های انسانی برای مسلمانان روهینگیا کافی نیست؛ چیزی که مسلمانان روهینگیا لازم دارند حمایت از حق آنان برای زندگی در وطن خود هستند.

منبع: خبرگزاری اهل بیت