دانلود مقاله فارسی رایگان

افزایش حملات علیه مساجد انگلیس

۱۸ مهر ۱۳۹۶


جرائم ناشی از نفرت دینی علیه مساجد انگلیس در طول یک سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

نیروهای پلیس انگلیس ۱۱۰ مورد از جرائم ناشی از نفرت علیه اماکن عبادی اسلامی را در فاصله بهار تا تابستان سال ۲۰۱۷ به ثبت رسانده‌اند. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۷ مورد بوده است.

توهین‌های نژادپرستانه، خرابکاری و تخریب درب مساجد و تهدید به بمبگذاری بیشترین حملاتی است که علیه اماکن عبادی مسلمانان صورت گرفته است.

شکستن پنجره‌های مساجد، آسیب به اتومبیل‌های اطراف مساجد، شعار نویسی روی دیوارها، حمله فیزیکی به نمازگزاران به هنگام خروج از مساجد، دو مورد ایجاد آتش عمدی و قرار دادن گوشت خوک در ورودی مساجد نیز از جمله این حملات است.

داین ابوت، وزیر کشور دولت سایه انگلیس این آمارها را «عمیقاً نگران‌کننده» خواند.

وی گفت: حمله به هر گروه یا اقلیت دینی غیرقابل قبول است. همه انسان‌های نجیب این حملات ضداسلامی را محکوم می‌کنند.

منبع: خبرگزاری بین المللی قرآن